Lokalizacja

W centrum Gdowa krzyżują się drogi wojewódzkie:

Kraków –Wieliczka –Limanowa (nr 966) oraz Myślenice –Bochnia (nr 967). Przez północny obszar gminy przechodzi droga krajowa nr 4. Długość dróg wojewódzkich wynosi 27 km, dróg powiatowych 55,2 km natomiast dróg gminnych 112 km. Odległość od centrum Gdowa do autostrady A4 Kraków – Rzeszów wynosi 14 km.

W roku 2014 oddana została I część obwodnicy Gdowa, ukończenie II etapu wraz z nowym mostem na rzece Rabie zaplanowano na 2018 rok

Odległość od miast:

  • Kraków –28 km,
  • Wieliczka 15 km,
  • Bochnia 19 km,
  • Myślenice –22 km,
  • Dobczyce 10 km.

WALORY POŁOŻENIA GMINY GDÓW – stosunkowo niewielka odległość od stolicy małopolski, sąsiedztwo okolicznych miast i dobra komunikacja pozwala na łączenie pracy w mieście z mieszkaniem na wsi.


Administracyjnie gmina Gdów sąsiaduje z następującymi gminami:

od zachodu z gminą Dobczyce,

od wschodu z gminą Bochnia,

od południa z gminą Łapanów

od północy z gminami Kłaj i Biskupice.


Gmina obejmuje 29 sołectw:

Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowie, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce i Zręczyce.

Stan ludności wg. GUS w roku 2016 wynosił 17545

Stanowi to ok.15 % ogółu ludności powiatu wielickiego oraz:

  • dodatnie saldo migracji,
  • dodatni przyrost naturalny,

Gęstość zaludnienia: 163 osób/km2 (województwo małopolskie: 222 osoby/km2).

Urząd Gminy w Gdowie
32-420 Gdów, Rynek 40
tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05
e-mail: urzad@gdow.pl

© 2017 Copyright by www.inwestycje.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design: KomART