Dolina Raby

powierzchnia 109 km2

mieszkańcy 17758 osób

1136 podmiotów gospodarczych (głównie handel i usługi, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport)

obszar zdecydowanie rolniczy: 7757 ha gruntów rolnych w tym 6915 ha użytków rolnych

przemysł rozwinięty w niewielkim stopniu (głównie przetwórstwo rolno-spożywcze, eksploatacja kruszywa, przetwórstwo drewna – w tym produkcja mebli)

telefonia – stacjonarna i komórkowa (zasięg obszar całej Gminy)

internet – łącza stałe (w tym radiowe, o zasięgu pokrywającym większą część gminy)

 Turystyka

Dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy Gdów:

 1. Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie
 2. pierwsza parafia Karola Wojtyły w Niegowici wraz z pomnikami Wikarego Wojtyły w Niegowici i Gdowie oraz Izba Regionalną
 3. Kopiec J .H. Dąbrowskiego w Pierzchowie
 4. Kopiec Powstańców Krakowskich w Gdowie
 5. Kurhan w Krakuszowicach
 6. Dom Pracy Twórczej Tadeusza Kantora wraz z unikatowym pomnikiem „krzesłem Kantora”
 7. cmentarze z I i II wojny światowej
 8. zabytkowe dworki i zespoły dworskie z XVIII, X IX w.
 9. Muzeum Dwór Feillów w Woli Zręczyckiej

w najbliższej okolicy:

 • Kraków Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – 30 km
 • Kopalnia Soli w Wieliczce – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – 17 km
 • Kopalnia Soli w Bochni – 15 km
 • zamki: Niepołomice – 18 km, Dobczyce – 14 km, Nowy Wiśnicz – 20 km
 • Puszcza Niepołomicka – 18 km
Rekreacja
Urozmaicony, malowniczy krajobraz Pogórza Wielickiego i Bocheńskiego wraz z przepływającą rzeka Rabą to niewątpliwe walory gminy. W Gdowie, nad rzeką Rabą usytuowany jest kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Zarabie wraz z plażą, kompleksem boisk, placem zabaw, skateparkiem i sceną plenerową. Tutaj odbywa się większość wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zarabie od lat przyciąga turystów szukających wypoczynku nad wodą. Aktualnie gmina Gdów realizuje projekt pn ”Raba Open River”, który zakłada budowę stref aktywnego wypoczynku.

Więcej informacji nt. Raba Open River znajdziesz tutaj.

 

Ponadto
Urząd Gminy w Gdowie
32-420 Gdów, Rynek 40
tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05
e-mail: urzad@gdow.pl

© 2017 Copyright by www.inwestycje.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Design: KomART